فایل های دسته بندی صنایع

Jozve.Farayande.Tasadofi.PDF

دو جزوه نفیس یرای درس فرایندهای تصادفی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کنترل پروژه

پاور پوینت درس برنامه ریزی وکنترل پروژه

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مباحث منتخب درسیستم های خبره.PPT

مباحث منتخب درسیستم های خبره.مهدی غضنفری .زهره کاظمی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مباحث منتخب درسیستم های خبره.pdf

مباحث منتخب درسیستم های خبره.pdf

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب مباحث منتخب در مدیریت زنجیره ی تامین1.pdf

زنجیره ی تامین اثراحمد جعفر زاده .علی مروتی ....

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه طرح ریزی واحدهای صنعتی

جزوه کامل درس طرح ریزی واحدهای صنعتی به صورت تایپ شده

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه تحلیل سیستم ها

جزوه کامل درس تحلیل سیستم ها به صورت تایپ شده

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه اصول مدیریت

جزوه کامل درس اصول مدیریت به صورت تایپ شده

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه محاسبات عددی شماره یک

جزوه کامل درس محاسبات عددی به صورت دستنویس

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه محاسبات عددی شماره دو

جزوه کامل درس محاسبات عددی به صورت دستنویس

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 31